Franzefoss Gjenvinning AS

Franzefoss logo

Franzefoss Gjenvinning AS er totalleverandør innen avfallshåndtering og gjenvinning

Virksomheten omfatter innsamling og bearbeiding av næringsavfall, byggavfall, farlig avfall, tankvask og andre suge- og spyletjenester, samt rådgivning og opplæring i effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering.
Vi har godkjente mottaks- og behandlingsanlegg for avfall en rekke steder i Norge. Her sorteres, behandles og bearbeides avfall fra landbasert industri og bygg og anlegg, privat og offentlig sektor og offshoreaktivitetene i Nordsjøen.

Franzefoss Gjenvinning AS benytter beste tilgjengelige teknologi for å sikre at avfallet omformes til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig god måte. 

Rabatterte priser

Franzefoss Gjenvinning AS vil gi 25-30% rabatt på containerutleie, samt bortkjøring av avfall til alle sameier og borettslag som enten er kunde av Rene Bygårder AS eller Rene Trapper AS.

For bestilling eller ønske om mer informasjon, ta kontakt på:

Telefon: 22 88 99 00
E-post: ordre.haraldrud@franzefoss.no

For mer informasjon, se vår hjemmeside: www.franzefoss.no

For å få tilgang til de rabatterte prisene hos våre samarbeidspartnere må deres sameie eller borettslag være eksisterende kunde av Rene Bygårder AS eller Rene Trapper AS. Dere må informere om kundeforholdet ved bestilling, og dere vil da automatisk få deres fremforhandlede rabatter.