Forretningsmodell

Rene Bygårder AS har som mål å være en ledende leverandør av vaktmester- og bygårdstjenester til sameier og borettslag i Oslo, Asker og Bærum. Dette oppnås ved kontinuerlig satsning på kvalitet, service, sikkerhet, effektivitet i logistikk og lager holdning, samt etikk og miljø i de tjenester som utføres som er rettet mot våre kunder og medarbeidere.

For at våre kunder enkelt skal ha full oversikt over sine kostnader fakturerer vi et fast månedlig beløp. Vi bidrar også gjerne med andre ekstra tjenester ved behov om dere skulle ønske det. Eksempler på dette er dugnadsarbeid, tømme boder, hive ting og gjenstander som er plassert i oppgangene eller i kjelleren m.m. Dette gjøres til en fast og lav pris som dere etter all sannsynlighet vil bli veldig godt fornøyd med.