Arbeidsplan

Det er viktig for dere som kunde å vite nøyaktig hvilke oppgaver som skal utføres til enhver tid. Rene Bygårder AS lager derfor en spesifikk arbeidsplan til hver enkelt kunde som signeres og krysses av etter hvert enkelt besøk. Dette innebærer at dere i styret, samt alle deres beboere har full oversikt over hva som har blitt gjort til enhver tid, samt når det har blitt utført.

Eksempler på vanlige tjenester vi utfører hos våre kunder som det vil stå opplyst om i deres arbeidsplan er blant annet lyspæreskift, feiing og- eller snømåking av utearealer, sandstrøing, trappevask, lyspæreskift eller gartnertjenester som fjerning av løv på fellesarealer og- eller gressklipping, samt klipping av hekker, m.m.